vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Thị Quỳnh Anh Ngày sinh: 6/11/1993
Địa chỉ: Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: hocvien@nailphuongle.com Số điện thoại: 01652234395 
Mã học viên: 764 Mã thẻ: 14693811 
Số CMTND: 012950032 Liên lạc 24/7: Email: Quynh Anh Nguyen

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng) Khóa được tặng: Fantasy hoa, Vẽ gel, Màu nước, Cọ bản 3D
Khóa chọn thêm 1: Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 8500000 Phải đóng: 8500000
Ngày nhập học: 09/03/2017 Ngày kết thúc: 14/05/2017
Lớp vào đầu: 3. Lớp bột (2 tuần) Hình thức học: Học thường: Ca sáng
Ghi chú thêm: Tặng cốp đồ   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nguyễn Văn Tin 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)