vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Thu Phương Ngày sinh: 23/11/2003
Địa chỉ: Mai Dịch Cầu Giấy, Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: titi15092018@gmail.com Số điện thoại: 0925873917 
Mã học viên: 2139 Mã thẻ: 0002063346 
Số CMTND: 001303013222 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp Khóa được tặng: Vẽ gel
Khóa chọn thêm 1: 2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 13.200.000 Phải đóng: 13.200.000
Ngày nhập học: 16/04/2024 Ngày kết thúc: 16/06/2024
Lớp vào đầu: 4. Lớp gel (2 tuần) Hình thức học: Học thường:
Ghi chú thêm: Không hoàn trả lại học phí nếu bỏ dở hoặc không học dưới bất kỳ lý do nào, được bảo lưu kết quả trong 2 năm
Tặng cốp đồ khoá 2
Đóng trước 5tr ck   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn Thu Phương Nguyễn Thị Châm Anh 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)