vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Bảo Quyên Ngày sinh: 1/6/1993
Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: hocvien@nailphuongle.com Số điện thoại: 00 
Mã học viên: 2100 Mã thẻ: 000 
Số CMTND: 14266685 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 4.7 Khóa vẽ cọ bản cơ bản Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 4.500.000 Phải đóng: 4.500.000
Ngày nhập học: 10/10/2023 Ngày kết thúc: 31/10/2023
Lớp vào đầu: 2. Lớp vẽ (4 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm: Hv đã nhập học có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí dưới bất kỳ lí do nào.   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn Bảo Quyên Vũ Thị Tam 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)