vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Tô Bích Thủy Ngày sinh: 10/09/1984
Địa chỉ: Thanh Xuân, Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: tobichthuy.vnw@gmail.com Số điện thoại: 4383895896 
Mã học viên: 2070 Mã thẻ: 0001701438 
Số CMTND: 001184021537 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 4.7 Khóa vẽ cọ bản cơ bản Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: 4.6 Khóa vẽ cọ bản 3D nâng cao Khóa chọn thêm 2: 4.4 Khóa vẽ màu nước
Khóa chọn thêm 3: 6. Khóa học nối mi chuyên nghiệp Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 12000000 Phải đóng: 12000000
Ngày nhập học: 08/08/2023 Ngày kết thúc: 08/09/2023
Lớp vào đầu: 2. Lớp vẽ (4 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm: Tặng đồ học mi trị giá 1trieu.
Tặng đồ học vẽ nghệ thuật.   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Tô Bích Thủy Lê Quỳnh Phương 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)