vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Hoa Phương Ngày sinh: 12/12/2000
Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: nguyenhoaphuong2000@gmail.com Số điện thoại: 0898552166 
Mã học viên: 1974 Mã thẻ: 0002376238 
Số CMTND: 001300036262 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: 3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp Khóa chọn thêm 2: 6. Khóa học nối mi chuyên nghiệp
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 13.500.000 Phải đóng: 13,500,000
Ngày nhập học: 25/10/2022 Ngày kết thúc: 31/12/2022
Lớp vào đầu: 1. Lớp nhặt da (1 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm: Tăng set đồ học khóa 2, và mi
Tặng các khóa nâng cao đi kèm.
Đã đóng 8tr còn thiếu 5,5tr
Không hòan trả học phí hay nhượng khóa học dù bất kì lí do nào   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn Hoa Phương Lê Quỳnh Phương  

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)