vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Bùi Minh Tân Ngày sinh: 08/10/1977
Địa chỉ: Thanh Trì, Hà Nội Giới tính: Nam 
Email: minhtan.apl@gmail.com Số điện thoại: 0965417172 
Mã học viên: 0568 Mã thẻ: 0005603859 
Số CMTND: 001077010598 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 10.000.000 Phải đóng: 10.000.000
Ngày nhập học: 09/01/2019 Ngày kết thúc: 09/05/2019
Lớp vào đầu: 3. Lớp bột (2 tuần) Hình thức học: Học thường: Ca sáng
Ghi chú thêm: Học viên đã nhập học có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí.   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Bùi Minh Tân Vũ Thị Tam 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)