vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Lại Thị Chiên Ngày sinh: 05/04/1991
Địa chỉ: Kiến Xương, Thái Bình Giới tính: Nữ 
Email: hocvien@nailphuongle.com Số điện thoại: 0332789951 
Mã học viên: 0024 Mã thẻ: 0002609536 
Số CMTND: 034191013916 Liên lạc 24/7: Email: 0332789951

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 6. Khóa học nối mi chuyên nghiệp Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: 2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 10.800.000 Phải đóng: 10.800.000
Ngày nhập học: 20/ 11/ 2017 Ngày kết thúc: 31/ 1/ 2018
Lớp vào đầu: >100 Hình thức học: Học thường: Ca sángCa sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm: Không hoàn trả lại học phí nếu bỏ dở hoặc không học dưới bất kỳ lý do nào, được bảo lưu kết quả trong 2 năm.   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Lại Thị Chiên Lê Quỳnh Phương 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)