vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Hoàng Đức Chung Ngày sinh: 07/07/1985
Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội Giới tính: Nam 
Email: hocvien@nailphuongle.com Số điện thoại: 0902246270 
Mã học viên: 1955 Mã thẻ: 0123456 
Số CMTND: 030085002093 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 2.1 Khóa đắp phom bột cao cấp Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: 3.3 Khóa vẽ gel vẽ nâng cao Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 8.000.000 Phải đóng: 8.000.000
Ngày nhập học: 08/09/2022 Ngày kết thúc: 31/10/2022
Lớp vào đầu: 3. Lớp bột (2 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm: Không hoàn trả lại học phí nếu bỏ dở hoặc không học dưới bất kỳ lý do nào, được bảo lưu kết quả trong 2 năm.   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Hoàng Đức Chung Vũ Thị Tam 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)