vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Hoàng Gia Bảo Ngày sinh: 04/06/1997
Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội Giới tính: Nam 
Email: hocvien@nailphuongle.com Số điện thoại: 0968722866 
Mã học viên: 1954 Mã thẻ: 0005581052 
Số CMTND: 024097000108 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 2.1 Khóa đắp phom bột cao cấp Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: 4.4 Khóa vẽ màu nước Khóa chọn thêm 2: 2.3 Khóa đắp hoa nổi 3D nâng cao
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 13.000.000 Phải đóng: 13.000.000
Ngày nhập học: 07/09/2022 Ngày kết thúc: 30/10/2022
Lớp vào đầu: 3. Lớp bột (2 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm: Không hoàn trả lại học phí nếu bỏ dở hoặc không học dưới bất kỳ lý do nào, được bảo lưu kết quả trong 2 năm. Đki học phom bột, hoa bột, cọ nét,màu nước, vẽ hoạt hình.   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Hoàng Gia Bảo Vũ Thị Tam 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)