vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Lưu Thị Ngân Hà Ngày sinh: 29/07/1991
Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: hocvien@nailphuongle.com Số điện thoại: 0978068123 
Mã học viên: 1951 Mã thẻ: 0005659006 
Số CMTND: 031191003699 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 16.000.000 Phải đóng: 16.000.000
Ngày nhập học: 30/08/2022 Ngày kết thúc: 30/11/2022
Lớp vào đầu: 1. Lớp nhặt da (1 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc:
Ghi chú thêm: Tặng khóa mi cơ bản.
Không hoàn trả lại học phí nếu bỏ dở hoặc không học dưới bất kỳ lý do nào, được bảo lưu kết quả trong 2 năm.   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Lưu Thị Ngân Hà Vũ Thị Tam 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)