vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Lương Thị Ngọc Anh Ngày sinh: 25/03/2002
Địa chỉ: Sóc Sơn , Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: nana2503n@gmail.com Số điện thoại: 0373772002 
Mã học viên: 0156 Mã thẻ: 0005587080 
Số CMTND: 020302000031 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z Khóa được tặng: Fantasy hoa, Màu nước, Cọ bản 3D
Khóa chọn thêm 1: Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 30.000.000 Phải đóng: 16.000.000
Ngày nhập học: 01/06/2020 Ngày kết thúc: 02/11/2020
Lớp vào đầu: 4. Lớp gel (2 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca sáng
Ghi chú thêm: Tặng khóa Nối Mi
Tặng đồ học Nail
Học viên được quyền bảo lưu tối đa 2 năm các kĩ thuật chưa học.
Không hoàn trả học phí, hay nhượng khóa học, khi đã nhập học.   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Lương Thị Ngọc Anh Lê Quỳnh Phương 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)