vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Cao Thị Hồng Hạnh Ngày sinh: 2/7/1978
Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: hocvien@nailphuongle.com Số điện thoại: 0903422106 
Mã học viên: 1940 Mã thẻ: 123 
Số CMTND: 123456 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 4.7 Khóa vẽ cọ bản cơ bản Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 5.500.000 Phải đóng: 5.500.000
Ngày nhập học: 05/08/2022 Ngày kết thúc: 06/08/2022
Lớp vào đầu: 2. Lớp vẽ (4 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm: Không hoàn trả lại học phí nếu bỏ dở hoặc không học dưới bất kỳ lý do nào, được bảo lưu kết quả trong 2 năm.   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Cao Thị Hồng Hạnh Vũ Thị Tam 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)