vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Đỗ Huyền Trang Ngày sinh: 04/11/2000
Địa chỉ: Yên Lạc , Vĩnh Phúc Giới tính: Nữ 
Email: duonghavi0411@gmail.com Số điện thoại: 0966910485 
Mã học viên: 1849 Mã thẻ: 0005620118 
Số CMTND: 026300006286 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: 3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 13000000 Phải đóng: 8000000
Ngày nhập học: 01/03/2022 Ngày kết thúc: 01/06/2022
Lớp vào đầu: 1. Lớp nhặt da (1 tuần) Hình thức học: Học thường:
Ghi chú thêm: Tặng set đồ học khoá 2.
Học viên có quyền được bảo lưu tối đa 2 năm các kĩ thuật chưa học tối đa 2 năm.
Không nhượng khoá học hay hoàn trả học phí khi đã nhập học   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Đỗ Huyền Trang Lê Quỳnh Phương 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)