vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Tạ Phương Linh Ngày sinh: 11/06/1989
Địa chỉ: Hoàn Kiếm , Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: hocvie@nailphuongle.com Số điện thoại: 0384566889 
Mã học viên: 1836 Mã thẻ: 0005615305 
Số CMTND: 001189034941 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: 3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp Khóa chọn thêm 2: 4. Khóa vẽ cơ bản chuyên nghiệp
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 12.000.000 Phải đóng: 12.000.000
Ngày nhập học: 14/02/2022 Ngày kết thúc: 18/05/2022
Lớp vào đầu: 1. Lớp nhặt da (1 tuần) Hình thức học: Học thường: Ca sáng
Ghi chú thêm: Hv đac nhập học có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí.   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Tạ Phương Linh Vũ Thị Tam 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)