vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Đặng Diệu Linh Ngày sinh: 03/11/1990
Địa chỉ: Hoàn Kiếm , Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: nailphuongle.tv@gmail.com Số điện thoại: 0915861990 
Mã học viên: 1814 Mã thẻ: 0005650360 
Số CMTND: 001190008683 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: 3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp Khóa chọn thêm 2: 6. Khóa học nối mi chuyên nghiệp
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 15000000 Phải đóng: 10500000
Ngày nhập học: 04/11/2021 Ngày kết thúc: 28/02/2022
Lớp vào đầu: 1. Lớp nhặt da (1 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm: Tặng set đồ học khoá 2.
Tặng set đá khối.
Học viên có quyền bảo lưu tối đa 2 năm các kĩ thuật chưa học nếu có việc phải nghỉ.
Không nhượng khoá học hay hoàn trả học phí khi đã nhập học .   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Đặng Diệu Linh Lê Quỳnh Phương 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)