vicsendeja
Họ tên
Đỗ Thị Kim Thư
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Tên tài khoản
Kim Thư
Khóa 1
3.7 Khóa gel G7
Khóa 2
Khóa 3
Khóa 4
Tổng học phí
1500000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Người dạy
Lê Quỳnh Phương
Chăm sóc
Lê Quỳnh Phương
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
07-08-2020 10:35:00
Submitter's IP Address
59.153.245.173
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes