vicsendeja
Họ tên
Phan Huy Thành
Tỉnh/TP
TP.Hồ Chí Minh
Quận/Huyện
Quận 12
Ngày sinh
23/05/2023
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Tên tài khoản
Huy Thành
Số CMTND
079094002459
Điện thoại
0344241488
Khóa 1
3. Khóa thuộc bộ môn gel G
Khóa 2
4. Khóa thuộc bộ môn Nail Care
Khóa 3
Khóa 4
Tổng học phí
4000000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người dạy
Lê Quỳnh Phương
Chăm sóc
Lê Quỳnh Phương
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
23-05-2023 14:10:47
Submitter's IP Address
1.55.15.178
Submitter's Username
tam
Submitter's User ID
51
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes