vicsendeja
Họ tên
Lang Thị Trang
Tỉnh/TP
Thanh Hóa
Quận/Huyện
Như Thanh
Ngày sinh
10/01/1994
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Tên tài khoản
Trang
Số CMTND
174890552
Điện thoại
0908122847
Khóa 1
0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F
Khóa 2
Khóa 3
Khóa 4
Tổng học phí
8000000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người dạy
Lê Quỳnh Phương
Chăm sóc
Lê Quỳnh Phương
Người làm đăng ký
Vũ Thị Tam
Date Submitted
26-01-2022 22:47:35
Submitter's IP Address
171.224.226.22
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes