vicsendeja
Họ tên
Lê Ngọc Phụng
Tỉnh/TP
TP.Hồ Chí Minh
Quận/Huyện
Quận 10
Ngày sinh
29/11/2021
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Tên tài khoản
Ngọc Phụng
Số CMTND
9988776655
Điện thoại
4087866430
Khóa 1
0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F
Khóa 2
Khóa 3
Khóa 4
Tổng học phí
8000000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Tech
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người dạy
Lê Quỳnh Phương
Chăm sóc
Lê Quỳnh Phương
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
29-11-2021 20:39:52
Submitter's IP Address
58.187.112.209
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes