vicsendeja
Họ tên
Phạm Thị Huyền Trân
Tỉnh/TP
Cà Mau
Quận/Huyện
Thới Bình
Ngày sinh
25/11/1987
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Tên tài khoản
Huyền Trân
Số CMTND
381843315
Điện thoại
0334324290
Khóa 1
1.3 Khóa vẽ V3
Khóa 2
1.4 Khóa vẽ V4
Khóa 3
Khóa 4
Tổng học phí
3000000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người dạy
Lê Quỳnh Phương
Chăm sóc
Lê Quỳnh Phương
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
17-04-2021 19:30:29
Submitter's IP Address
42.113.174.29
Submitter's Username
0334324290
Submitter's User ID
229
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes