vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thị Diễm Hồng
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Ba Đình
Ngày sinh
20/02/2021
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Tên tài khoản
Diễm Hồng
Số CMTND
123456789
Điện thoại
8588597644
Khóa 1
1. Khóa thuộc bộ môn vẽ V
Khóa 2
Khóa 3
Khóa 4
Tổng học phí
3700000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người dạy
Lê Quỳnh Phương
Chăm sóc
Lê Quỳnh Phương
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
20-02-2021 15:37:41
Submitter's IP Address
118.68.121.44
Submitter's Username
tam
Submitter's User ID
51
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes