vicsendeja
Họ tên
Thái Thị Hương
Tỉnh/TP
Hà Nội
Quận/Huyện
Ba Đình
Ngày sinh
20/5/1979
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Tên tài khoản
Hương Thái
Số CMTND
001179008049
Điện thoại
0014372324377
Khóa 1
3.9 Khóa gel G9
Khóa 2
Khóa 3
Khóa 4
Tổng học phí
980000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Ghi chú thêm
học viên đã từng học nails tại TT
chuyển khoản ngày 2/11/2020
Người dạy
Nguyễn Thị Châm Anh
Chăm sóc
Nguyễn Thị Châm Anh
Người làm đăng ký
Nguyễn Thị Châm Anh
Date Submitted
05-11-2020 09:26:28
Submitter's IP Address
42.114.251.240
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes