vicsendeja
Họ tên
Ngô Thị Bích Thuỷ
Tỉnh/TP
Đà Nẵng
Quận/Huyện
Liên Chiểu
Ngày sinh
23/04/1994
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Tên tài khoản
Bích Thuỷ
Số CMTND
201785068
Điện thoại
0898167156
Khóa 1
1.2 Khóa vẽ V2
Khóa 2
Khóa 3
Khóa 4
Tổng học phí
750000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người dạy
Lê Quỳnh Phương
Chăm sóc
Lê Quỳnh Phương
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
02-08-2020 20:01:54
Submitter's IP Address
42.114.170.217
Submitter's Username
tam
Submitter's User ID
51
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes