vicsendeja
Họ tên
Huỳnh Thị Thanh Trâm
Tỉnh/TP
Bình Dương
Quận/Huyện
Thuận An
Ngày sinh
28/03/1993
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Tên tài khoản
Thanh Trâm
Số CMTND
281086936
Điện thoại
0961304043
Khóa 1
3.5 Khóa gel G5
Khóa 2
Khóa 3
Khóa 4
Tổng học phí
780.000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người dạy
Lê Quỳnh Phương
Chăm sóc
Lê Quỳnh Phương
Người làm đăng ký
Lê Quỳnh Phương
Date Submitted
31-07-2020 15:55:59
Submitter's IP Address
118.71.210.4
Submitter's Username
Submitter's User ID
0
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes