vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
Tỉnh/TP
TP.Hồ Chí Minh
Quận/Huyện
Quận 8
Ngày sinh
15/08/1995
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Tên tài khoản
Ngọc Tuyền
Số CMTND
079195009724
Điện thoại
0906941793
Khóa 1
0. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp F
Khóa 2
Khóa 3
Khóa 4
Tổng học phí
8000000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người dạy
Lê Quỳnh Phương
Chăm sóc
Lê Quỳnh Phương
Người làm đăng ký
Vũ Thị Tam
Date Submitted
07-07-2020 15:01:36
Submitter's IP Address
118.71.153.59
Submitter's Username
tam
Submitter's User ID
51
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes