vicsendeja
Họ tên
Đỗ Thị Kim Thư
Tỉnh/TP
Ninh Thuận
Quận/Huyện
Ninh Hải
Ngày sinh
27/01/1992
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Tên tài khoản
Kim Thư
Số CMTND
264396336
Điện thoại
0354725435
Khóa 1
1.1 Khóa vẽ V1
Khóa 2
Khóa 3
Khóa 4
Tổng học phí
550000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người dạy
Lê Quỳnh Phương
Chăm sóc
Lê Quỳnh Phương
Người làm đăng ký
Vũ Thị Tam
Date Submitted
08-06-2020 20:53:27
Submitter's IP Address
27.67.133.86
Submitter's Username
tam
Submitter's User ID
51
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes