vicsendeja
Họ tên
Trần Thị Mộng Thuý
Tỉnh/TP
TP.Hồ Chí Minh
Quận/Huyện
Hồ Chí Minh
Ngày sinh
15/09/1991
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Tên tài khoản
Số CMTND
1
Điện thoại
3059045630
Khóa 1
1.1 Khóa vẽ V1
Khóa 2
1.2 Khóa vẽ V2
Khóa 3
2.1 Khóa bột B1
Khóa 4
Tổng học phí
2280000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người dạy
Chăm sóc
Người làm đăng ký
Vũ Thị Tam
Date Submitted
03-05-2020 12:26:57
Submitter's IP Address
1.53.36.140
Submitter's Username
tam
Submitter's User ID
51
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes