vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Hoàng Thùy Minh
Tỉnh/TP
Lâm Đồng
Quận/Huyện
Đà Lạt
Ngày sinh
23/11/1993
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Tên tài khoản
Số CMTND
025409115
Điện thoại
0977777555
Khóa 1
1.1 Khóa vẽ V1
Khóa 2
1.2 Khóa vẽ V2
Khóa 3
Khóa 4
Tổng học phí
1300000
Học phí
Chuyển khoản
Người gửi, ngân hàng
Ghi chú thêm
Học viên, tham khảo đăng ký trước giữ ưu đãi, chuyển khoản ngày.
Người dạy
Chăm sóc
Người làm đăng ký
Vũ Thi Tam
Date Submitted
29-04-2020 08:59:41
Submitter's IP Address
118.71.137.75
Submitter's Username
tam
Submitter's User ID
51
Language Code
en-GB
Confirmed
Yes