vicsendeja
Họ tên
Hoàng Thị Hương
Ngày sinh
04/09/1983
Quận/Huyện
Bình Xuyên
Tỉnh/TP
Vĩnh Phúc
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Facebook
Hoàng Huong Hoàng Huong
Điện thoại
0983287710
Giới tính
Nữ
Mã HV
956
Số CMTND
135137185
Khóa học
2. Khóa makeup cá nhân chuyên nghiệp
Tổng học phí
0
Phải đóng
0
Đóng học phí
Trực tiếp
Ngày nhập học
18/07/2017
Ngày kết thúc
20/07/2017
Hình thức học
Học thường
Chọn ca học
Ca chiều
SĐT của Zalo/viper
Đã từng học?
Chưa
Ghi chú thêm
Trạng thái
Chưa học
Người lập hồ sơ
Hoàng Thị Hương
Submitter's User ID
51