vicsendeja

THÔNG BÁO!

Học viên chú ý đọc kỹ nội quy trước khi tham gia khóa học, khi ký tên vào hồ sơ nhập học là mặc định bạn đã chấp nhận mọi điều khoản và quy định của Trung tâm
Đọc nội quy


DÒNG THỜI GIAN TIMELINE

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP

  1. Nhặt da
  2. Lớp vẽ
  3. Lớp bột
  4. Lớp gel
  5. DS mẫu
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Nguyễn Thị Ngọc Oanh 1304 207.49 12/06/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Văn Tuân 1293 134.43 22/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Ngọc Dung 1291 91.78 21/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Huyền 1287 47.66 21/05/2018 Ca sáng
Võ Thị Thương 1285 155.14 18/05/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Thanh Huyền 1286 01/01/2013 Ca sáng
Nguyễn Thị Thùy Dương 1284 25.59 16/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Quỳnh Anh 1282 146.63 14/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Thị Hoàn 1280 177.12 07/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Thảo Nguyên 1276 142.44 06/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Nhẫn 1269 60.05 26/04/2018 Ca sáng
Vũ Phương Anh 1267 78.33 24/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Đức Quang 1254 11/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thúy 1246 57.34 04/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Lê Ngọc Hà 1237 43.98 28/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Mỹ Ngọc 1235 26/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Vân 1232 21/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Thu Trang 1228 19.36 30/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Hoàng Thị Thu Hà 1175 45.65 01/03/2018 Ca sáng
Đỗ Thị Hồng Thắm 1172 45.44 22/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Hương 1171 207 15/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1170 98.37 15/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Thiệu Thu Huyền 1168 186.52 12/01/2018
Vũ Kim Yến 1160 26.25 02/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Hiền 1158 43.96 19/12/2017 Ca sáng
Thái Thị Huế 1157 257.39 15/12/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Dung 1152 268.24 06/12/2017 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Hương 1149 187.49 27/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thanh Xuân 1144 46.26 22/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1142 16.92 20/11/2017 Ca sáng
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Nguyễn Thị Dần 1400 51.11 30/11/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đào Thanh Huyền 1398 110.17 21/11/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Giang 1394 128.04 19/11/2018 Ca sáng
Vũ Thị Hoa 1329 183.47 23/07/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đinh Thị Luyện 1325 265.67 18/07/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Ngọc Hường 1311 80.69 21/06/2018 Ca chiều
Trương Thị Sen 1306 248 12/06/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hiếu Phấn 1302 250.16 11/06/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thúy Huỳnh 1299 265..92 04/06/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Bích Trân 1294 83.66 29/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Huyên 1271 174.31 02/05/2018 Ca sáng
Đặng Thị Tuyết 1261 18/04/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Lan Phương 1259 18/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Hường 1255 151.83 16/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Hiền 1240 316.53 28/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Dung 1239 324.3 27/03/2018 Ca sáng
Võ Thị Như Ý 1234 302.94 22/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Thanh Thủy 1226 19/03/2018 Ca sáng
Trần Thủy Tiên 1212 12/03/2018 Ca sáng
Đỗ Tuấn Anh 1201 57.85 07/03/2018 Ca sáng
Vũ Thùy Linh 1195 05/03/2018 Ca chiều
Vũ Thị Bích Diệp 1188 247.13 02/03/2018 Ca sáng
Trần Thị Chung 1164 09/01/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Trang Anh 1162 04/01/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Mỹ Hiền 1156 365.42 12/12/2017 Ca sáng
Nguyễn Ngọc Xuân Linh 1143 21/11/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Trúc Phương 1148 345.07 20/11/2017 Ca chiều
Lê Thị Mai Anh 1141 20/11/2017 Ca sáng
Trần Thị Hiền 1119 320 25/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Bình 1101 257.71 03/10/2017 Ca sáng, Ca chiều
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Nguyễn Thị Thanh 1503 432.2 05/06/2019 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thị Ngọc Bích 1456 75.33 14/03/2019 Ca sáng
Trần Thị Thanh Tâm 1411 18/12/2018 Ca sáng, Ca chiều
Phạm Văn Tuấn 1389 32.75 08/11/2018 Ca sáng
Nông Minh Thêu 1357 130.92 12/09/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Thu Trang 1356 164.12 11/09/2018 Ca sáng, Ca chiều
Quách Thị Tình 1344 86.51 16/08/2018 Ca chiều Ca chiều, Ca tối
Khuất Thị Bình 1338 340.26 06/08/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Huyền 1333 344.85 01/08/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Việt Đức 1320 199.47 06/07/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Huỳnh Hoàng Oanh 1318 338.69 03/07/2018 Ca sáng, Ca chiều
Mào Ngọc Bích 1309 161.19 19/06/2018 Ca sáng, Ca chiều
Hà Thị Mỹ Nga 1279 44.54 07/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Chử Thị Thu Hương 1278 114.45 07/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Thùy Linh 1275 03/05/2018 Ca chiều
Nguyễn Thế Uy 1274 03/05/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Huệ 1272 197.81 02/05/2018 Ca sáng
Lục Thị Thúy Vân 1262 232.64 19/04/2018 Ca sáng
Lê Trà My 1260 18/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hương 1256 16/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Hương Giang 1248 418.62 10/04/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Ngân 1244 57.52 02/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Phan Thị Phượng 1241 215.68 28/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Vui 1238 309.82 27/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trịnh Thị Hồng Phúc 1236 198.73 26/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đinh Thị Thủy 1225 15/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hồng Nhung 1224 274.28 15/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thúy Vy 1220 13/03/2018 Ca sáng
Nguyễn Ngọc Lan Anh 1207 08/03/2018 Ca sáng
Phạm Thu Hà 1206 26.15 07/03/2018 Ca sáng
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Lê Thị Thanh Tâm 1665 07/06/2020 Ca sáng
Nguyễn Thị Phương Thảo 1595 164.48 06/02/2020 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Thanh Huyền 1594 222.88 06/02/2020 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Mai 1591 125.11 02/01/2020 Ca sáng
Phan Quỳnh Trang 1581 78.91 05/11/2019 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Hằng 1579 85.67 31/10/2019 Ca sáng
Nguyễn Thị Hải Yến 1578 168.21 23/10/2019 Ca sáng
Bùi Bích Hậu 1573 128.4 07/10/2019 Ca sáng
Phạm Thị Tuyết 1572 50.71 07/10/2019 Ca sáng
Bùi Thu Hằng 1571 178.17 01/10/2019 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Đinh Thị Yến Nhi 1569 277.15 30/09/2019 Ca sáng, Ca chiều
Đinh Vân Anh 1568 195.54 30/09/2019 Ca sáng
Lê Thị Bưởi 1566 110.33 27/09/2019 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Yến 1562 360 24/06/2019 Ca sáng
Đinh Thị Huyền Trân 1561 169.81 08/09/2019 Ca sáng
Nguyễn Thị Phương Thảo 1560 331.63 11/09/2019 Ca sáng
Hoàng Yến Trang 1555 253.9 06/09/2019 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thanh Thủy 1546 335.4 12/08/2019 Ca sáng
Phạm Thị Duyên 1543 254.73 08/08/2019 Ca sáng
Ngô Thị Huế 1539 351.91 05/08/2019 Ca sáng
Vũ Ngọc Anh 1536 180.03 31/07/2019
Phạm Mỹ Duyên 1535 452.18 30/07/2019 Ca sáng
Phạm Thu Trang 1534 261.07 30/07/2019 Ca sáng
Nguyễn Thị Trang 1533 390.05 15/08/2019 Ca sáng
Nguyễn Thị Thanh Vân 1532 230.67 30/07/2019 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Chuyên 1531 338.05 29/07/2019 Ca sáng
Phùng Thị Nga 1530 345.96 28/07/2019 Ca sáng
Vũ Thị Hà 1526 427.45 15/07/2019 Ca chiều
Lê Bảo Hà 1524 25.33 14/07/2019 Ca sáng
Phạm Thúy Hiền 1523 97.39 08/07/2019 Ca sáng
Họ tên Số ĐT Ngày nhận Ghi chú
132133 131231231231 Hàng tháng
Diệu Linh 0989728896 16/09/2018 Rảnh vào các chủ nhật
Trần Diệu Linh 0989056336 T4, 8/8/2018 hoặc T5,9/8/2018 Từ 9h sáng đến 11h trưa
Tô Hạnh 01664276155 Hàng tháng
Quỳnh Anh 01882756775 Hàng tháng
Harim Harim 0988795605 13h, thứ 5 ngày 29/03
Linh Đan 0969744794 13h, thứ 5, ngày 29/03
Mẫu nail 01689814364 9h, thứ 3, ngày 20/03/2018
Nguyễn Thị Hoa 0947730473 18/3/18 Rảnh cả ngày chủ nhật
Thanh Huyền 01203132 820 13h, thứ 4 ngày 14/03/2018
Vân Anh 092 8012873 13h, thứ 4 ngày 14/03/2018
Bình Bảo 0971445819 13h, thứ 4 ngày 07/03/2018
Trang Anh 01694019393 9h15, thứ 4 ngày 08/03/2018
Nguyễn Thúy 01694019393 9h, Thứ 3 ngày 07/03/2018
Huyền 0966280491 thứ 5, ngày 7/12. 8h30
Mai Quỳnh Anh 01679169718 Chiều: 7/12/2017 Rảnh vào các ngày t7-cn
Dung Nguyễn 01694922530 13h30 thứ 5, ngày 15/11
Thanh Vân 0914818013 13h30, thứ 4 ngày 15/11
Mai Phương 0901794381 13h30, thứ 5 ngày 16/11
Lê Phương Anh 0946882299 13h30, thứ 2 ngày 06/11
Vũ Ngọc Bảo Châu 0946882299 13h30, thứ 2 ngày 06/11
Diễm Quỳnh 01639394269 13h30, thứ 5 ngày 02/11
Thu Phương 0977329254 8h30, thứ 3 ngày 31/10
Huyền Xoăn 01667072455 13h30, thứ 5 ngày 26/10
Mai 0987899024 thứ 5 ngày 25/10/2017 chiều thứ 7
Thu Huyền Nguyễn 0901773327 13h30, thứ 3 ngày 24/10
Nguyễn Thu 01646281188 8h30, Thứ 5 26/10
Vân Vân 0949407891 13h30 thứ 2 ngày 23/11
Mai Hương 0985920913 T4 25/11/17 Rảnh các sáng. Rảnh t45 cn cả ngày
Đỗ Hà My 0974105908 13h30, thứ 3 ngày 10/10 Hà My đi cùng bạn
next
prev