vicsendeja
Họ tên
Khúc Thị Thơm
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã chứng chỉ
953 - 14779737
Mã học viên
953
Mã thẻ học viên
14779737
{Mobile:caption}
{Mobile:value}
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Ngày tốt nghiệp
30/08/2017
Ngày nhập học
30/05/2017
Tốt nghiệp loại
Xuất sắc