vicsendeja
Họ tên
Trần Thị Thu Uyên
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã chứng chỉ
933 - 00306539
Mã học viên
933
Mã thẻ học viên
00306539
{Mobile:caption}
{Mobile:value}
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Ngày tốt nghiệp
30/07/2017
Ngày nhập học
16/05/2017
Tốt nghiệp loại
Xuất sắc