vicsendeja
Họ tên
Phạm Hồng Thương
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã chứng chỉ
768 - 14647395
Mã học viên
768
Mã thẻ học viên
14647395
{Mobile:caption}
{Mobile:value}
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Ngày tốt nghiệp
26/04/2017
Ngày nhập học
16/02/2017
Tốt nghiệp loại
Loại khá