vicsendeja
Họ tên
Lê Thị Hồng Hoa
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
869
Mã thẻ học viên
00375188
Điện thoại
0974845688
Kỹ thuật sẽ làm
Trang trí
Bạn đã từng thực hành chưa
Chưa
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Bạn có bộ mẫu muốn làm không
Không
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ngày giờ
09/10/2017 08:30
Trạng thái
Đã làm
Lý do
Ghi rõ lý do, nếu do học viên hoặc mẫu thiếu trách nhiệm thì lần sau không xếp lịch nữa!