vicsendeja
Họ tên
Tô Thị Linh
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
1013
Mã thẻ học viên
596
Điện thoại
01682466961
Kỹ thuật sẽ làm
Phom bột, Trang trí, Nhặt da, Fantasy hoa, Hoa bột 3D, Hoa Flat 3D
Bạn đã từng thực hành chưa
Chưa
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Bạn có bộ mẫu muốn làm không
Không
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ngày giờ
28/09/2017 10:00
Trạng thái
Đã làm
Lý do
Ghi rõ lý do, nếu do học viên hoặc mẫu thiếu trách nhiệm thì lần sau không xếp lịch nữa!