vicsendeja
Họ tên
Hoàng Thị Kim Chi
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
1038
Mã thẻ học viên
0014779630
Điện thoại
01628115659
Kỹ thuật sẽ làm
Trang trí, Nhặt da, Fantasy hoa, Hoa bột 3D, Hoa nổi gel
Bạn đã từng thực hành chưa
Chưa
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Bạn có bộ mẫu muốn làm không
Không
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ngày giờ
29/09/2017 08:00
Trạng thái
Đã làm
Lý do
Ghi rõ lý do, nếu do học viên hoặc mẫu thiếu trách nhiệm thì lần sau không xếp lịch nữa!