vicsendeja
Họ tên
Đào Thị Nhàn
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
899
Mã thẻ học viên
14693826
Điện thoại
0985080691
Kỹ thuật sẽ làm
Phom bột, Gel vẽ 3D
Bạn đã từng thực hành chưa
Chưa
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Bạn có bộ mẫu muốn làm không
Không
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ngày giờ
02/08/2017 08:00
Trạng thái
Đã làm
Lý do
Ghi rõ lý do, nếu do học viên hoặc mẫu thiếu trách nhiệm thì lần sau không xếp lịch nữa!