vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thị Quỳnh
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
965
Mã thẻ học viên
0015385918
Điện thoại
0989974862
Kỹ thuật sẽ làm
Phom bột
Bạn đã từng thực hành chưa
Chưa
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Bạn có bộ mẫu muốn làm không
Không
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ngày giờ
02/08/2017 13:30
Trạng thái
Đã làm
Lý do
Ghi rõ lý do, nếu do học viên hoặc mẫu thiếu trách nhiệm thì lần sau không xếp lịch nữa!