vicsendeja
Họ tên
Nguyễn Thị Phương
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
975
Mã thẻ học viên
0015347433
Điện thoại
01695663270
Kỹ thuật sẽ làm
Trang trí, Hoa nổi gel
Bạn đã từng thực hành chưa
Chưa
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Bạn có bộ mẫu muốn làm không
Không
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ngày giờ
01/08/2017 08:30
Trạng thái
Đã làm
Lý do
Ghi rõ lý do, nếu do học viên hoặc mẫu thiếu trách nhiệm thì lần sau không xếp lịch nữa!