vicsendeja
Họ tên
Lê thị thu huyền
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
889
Mã thẻ học viên
539584
Điện thoại
0969717453
Kỹ thuật sẽ làm
Phom bột
Bạn đã từng thực hành chưa
Chưa
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Bạn có bộ mẫu muốn làm không
Không
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ngày giờ
09/06/2017 9:00
Trạng thái
Đã làm
Lý do
Ghi rõ lý do, nếu do học viên hoặc mẫu thiếu trách nhiệm thì lần sau không xếp lịch nữa!