vicsendeja
Họ tên
Đặng Thu Trang
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
856
Mã thẻ học viên
14779752
Điện thoại
01659544390
Kỹ thuật sẽ làm
Phom gel
Bạn đã từng thực hành chưa
Chưa
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Bạn có bộ mẫu muốn làm không
Không
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ngày giờ
06/06/2017
Trạng thái
Đã làm
Lý do
Ghi rõ lý do, nếu do học viên hoặc mẫu thiếu trách nhiệm thì lần sau không xếp lịch nữa!