vicsendeja
Họ tên
Phạm Thị Thảo
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
854
Mã thẻ học viên
854
Điện thoại
0968987995
Kỹ thuật sẽ làm
Phom gel, Fantasy hoa
Bạn đã từng thực hành chưa
Chưa
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Bạn có bộ mẫu muốn làm không
Không
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ngày giờ
28/05/2017 08:30
Trạng thái
Đã làm
Lý do
Ghi rõ lý do, nếu do học viên hoặc mẫu thiếu trách nhiệm thì lần sau không xếp lịch nữa!