vicsendeja
Họ tên
Trịnh Hà trang
E-mail
Trangmoon002@gmail.com
Mã học viên
868
Mã thẻ học viên
0000539706
Điện thoại
01689689945
Kỹ thuật sẽ làm
Phom gel
Bạn đã từng thực hành chưa
Rồi
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Bạn có bộ mẫu muốn làm không
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ngày giờ
09/05/2017 14:00
Trạng thái
Đã làm
Lý do
Ghi rõ lý do, nếu do học viên hoặc mẫu thiếu trách nhiệm thì lần sau không xếp lịch nữa!