vicsendeja
Họ tên
Hà Thị Oanh
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
123456
Mã thẻ học viên
123456
Điện thoại
0941734718
Kỹ thuật sẽ làm
Phom gel
Bạn đã từng thực hành chưa
Chưa
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Bạn có bộ mẫu muốn làm không
Không
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ngày giờ
26/04/2017 10:00
Trạng thái
Đã làm
Lý do
Ghi rõ lý do, nếu do học viên hoặc mẫu thiếu trách nhiệm thì lần sau không xếp lịch nữa!