vicsendeja
Họ tên
Phan Thị Linh
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
861
Mã thẻ học viên
0014779725
Điện thoại
01693338829
Kỹ thuật sẽ làm
Phom gel
Bạn đã từng thực hành chưa
Chưa
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Ảnh đã làm lần trước
Bạn có bộ mẫu muốn làm không
Không
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ảnh muốn làm
Ngày giờ
26/04/2017 09:00
Trạng thái
Đã làm
Lý do
Ghi rõ lý do, nếu do học viên hoặc mẫu thiếu trách nhiệm thì lần sau không xếp lịch nữa!