vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương

ĐƠN ĐĂNG KÝ Ở TRỌ

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Lương Thị Linh Địa chỉ: Mường Lát, Thanh Hóa
Số CMTND: 038304005441 Số điện thoại: 0923214316
Mã học viên: 1971 Mã thẻ: 0002609387

- Đơn đăng ký/Giấy giới thiệu Lương Thị Linh, về việc xin đăng ký ở trọ tại các ký túc, khu vực nhà trọ do Trung tâm quản lý hoặc giới thiệu!

- Lương Thị Linh tự nguyện xin ở trọ và đồng ý chấp nhận mọi nội quy được quy định tại http://nailphuongle.vn/docnoiquy, cùng mọi quy định phòng theo quy định chung của hệ thống

- Loại phòng trọ đăng ký: Phòng 500k điện nước 1 tháng

- Ngày dự định vào ở: 17/10/2022.

- Ngày dự định trả phòng: 17/12/2022.

- Ghi chú: Đã đóng 500k.
Cam kết khi ở trọ:
Không tự ý nấu ăn trong phòng, tránh gây cháy nổ, ảnh hưởng và nguy hiểm đến người xung quanh.
Không tự ý dẫn người lạ vào phòng trọ khi chưa có sự đồng ý của giáo viên quản lý phòng trọ.
Sinh hoạt nghiêm túc, vệ sinh sạch sẽ, ra vào đóng cửa cẩn thận.
Nếu vi phạm nội quy phòng trọ, xảy ra sự cố gì thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp Luật.

- Học viên phải đóng đầy đủ số tiền tương ứng với số thời gian dự kiến sẽ thuê phòng cho Kế toán trước khi nhận phòng!

- Khi nhận phòng, học viên mang đơn đăng ký này gặp nhân viên phụ trách Quản lý phòng để đươc nhận phòng và thông báo các quy định mới bổ sung nếu có

- Học viên chưa nộp tiền phòng, không có chữ ký của kế toán và quản lý phòng trọ 0973098912 sẽ không được nhận phòng

Quản lý phòng Kế toán Học viên Người lập
       
       
       
       
       
Vũ Thị Tam Nguyễn Thị Hải Yến Lương Thị Linh Vũ Thị Tam