vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương

ĐƠN ĐĂNG KÝ Ở TRỌ

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Phan Thị Thanh Huyền Địa chỉ: Hà Tĩnh
Số CMTND: 042191001511 Số điện thoại: 0945616263
Mã học viên: 1907 Mã thẻ: 0013327778

- Đơn đăng ký/Giấy giới thiệu Phan Thị Thanh Huyền, về việc xin đăng ký ở trọ tại các ký túc, khu vực nhà trọ do Trung tâm quản lý hoặc giới thiệu!

- Phan Thị Thanh Huyền tự nguyện xin ở trọ và đồng ý chấp nhận mọi nội quy được quy định tại http://nailphuongle.vn/docnoiquy, cùng mọi quy định phòng theo quy định chung của hệ thống

- Loại phòng trọ đăng ký:

- Ngày dự định vào ở: 29/06/2022.

- Ngày dự định trả phòng: 31/09/2022.

- Ghi chú: Đã đóng 500k tháng đầu.

- Học viên phải đóng đầy đủ số tiền tương ứng với số thời gian dự kiến sẽ thuê phòng cho Kế toán trước khi nhận phòng!

- Khi nhận phòng, học viên mang đơn đăng ký này gặp nhân viên phụ trách Quản lý phòng để đươc nhận phòng và thông báo các quy định mới bổ sung nếu có

- Học viên chưa nộp tiền phòng, không có chữ ký của kế toán và quản lý phòng trọ 0973098912 sẽ không được nhận phòng

Quản lý phòng Kế toán Học viên Người lập
       
       
       
       
       
Vũ Thị Tam Nguyễn Thị Hải Yến Phan Thị Thanh Huyền Vũ Thị Tam