vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương

ĐƠN ĐĂNG KÝ Ở TRỌ

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Lê Quỳnh Phương Địa chỉ: Bắc Giang
Số CMTND: 122239676 Số điện thoại: 0388629927
Mã học viên: 1816 Mã thẻ: 0005610352

- Đơn đăng ký/Giấy giới thiệu Lê Quỳnh Phương, về việc xin đăng ký ở trọ tại các ký túc, khu vực nhà trọ do Trung tâm quản lý hoặc giới thiệu!

- Lê Quỳnh Phương tự nguyện xin ở trọ và đồng ý chấp nhận mọi nội quy được quy định tại http://nailphuongle.vn/docnoiquy, cùng mọi quy định phòng theo quy định chung của hệ thống

- Loại phòng trọ đăng ký: 1. Phòng 800k/tháng chưa điện nước (ở ghép)

- Ngày dự định vào ở: 08/11/2021.

- Ngày dự định trả phòng: 08/01/2022.

- Ghi chú: Không có

- Học viên phải đóng đầy đủ số tiền tương ứng với số thời gian dự kiến sẽ thuê phòng cho Kế toán trước khi nhận phòng!

- Khi nhận phòng, học viên mang đơn đăng ký này gặp nhân viên phụ trách Quản lý phòng để đươc nhận phòng và thông báo các quy định mới bổ sung nếu có

- Học viên chưa nộp tiền phòng, không có chữ ký của kế toán và quản lý phòng trọ 0973098912 sẽ không được nhận phòng

Quản lý phòng Kế toán Học viên Người lập
       
       
       
       
       
Vũ Thị Tam Nguyễn Thị Hải Yến Lê Quỳnh Phương Lê Quỳnh Phương