vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương

PHIẾU NHẬN ĐỒ THỰC HÀNH

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Thị Hiền Khóa học: 4. Khóa vẽ cơ bản chuyên nghiệp (4 tuần)
Email: nguyenthihien31983@gmail.com Số điện thoại: 0945852865
Mã học viên: 809 Mã thẻ: 14693793

- Xin chào Nguyễn Thị Hiền, có một số đồ giá trị cao Máy sấy gel, Chậu ngâm, Giấy vệ sinh, Sơn gel, Liên kết, Bóng, Đồ khác, bạn sẽ dùng chung với các bạn trên lớp, đầu buổi học nếu Nguyễn Thị Hiền đến sớm, hãy gặp giáo viên Quản lý đồ tặng để mượn đồ và ký tên, cuối buổi học, hãy gặp cô Tam để trả đồ và ký tên, hãy giữ gìn đồ dùng chung trong khóa học của bạn để các bạn khác cùng được sử dụng!

- Đồ Nguyễn Thị Hiền sẽ được tặng cho khóa là:

 Đồ môn da::

 Đồ thuộc bộ môn vẽ: Cốp 1 chiếc, Bát nhựa 1 chiếc, Cọ nét 1 lọ, Cọ thư pháp 1 chiếc, Cọ bản 1 chiếc, Cọ râu 1 chiếc, Bút chấm bi 1 chiếc, Móng A1 5 gói, Cọ xòe 1 chiếc, Nước pha sơn 1 lọ, Axiton 1 lọ, Bảng đen 1 chiếc, Sơn BO 1 lọ, Sơn 12 màu 1 bộ

 Đồ thuộc bộ môn bột:

 Đồ thuộc bộ môn gel:

 Đồ thuộc bộ môn mi:

 Đồ thuộc bộ môn xăm:

 

- Ghi chú: Tặng khóa nhặt da và đồ học vẽ

- Chúc bạn hoàn thành khóa học hiệu quả và được nhận chứng chỉ cuối của Trung tâm!

Quản lý đào tạo Quản lý đồ tặng Chữ ký học viên Người lập phiếu
       
       
       
       
       
Lê Quỳnh Phương  Vũ Thị Tam Nguyễn Thị Hiền  Vũ Thị Tam