vicsendeja
Họ tên
Đỗ Hồng Ngọc
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã học viên
1288
Mã thẻ học viên
10393001
Điện thoại
01697999538
Khóa học của bạn
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Nội dung bảo lưu:
Môn vẽ, Môn bột, Phom bột, Fantasy hoa, Màu nước, Cọ bản 3D
Bảo lưu đến
26/05/2020
Ghi chú